Sürdürülebilirlik Politikası

Kaya Pansiyon, çevreyi korumak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yerel halkı desteklemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.

• Müşteri odaklı bir hizmet vermek,
• Doğal ve kültürel mirası korumak,
• Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,
• Herhangi bir taciz veya ayrımcılığa tolerans göstermemek,
• Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,
• Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,
• Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek atık miktarını, enerji tüketimini ve kirliliği en az seviyeye indirerek doğayı korumak,
• Sürdürülebilir Turizm kapsamında çalışanlarımızda ve konuklarımızda farkındalık oluşturmak.
• Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için yeterli kaynağı temin etmek ve bu kaynakları verimli şekilde kullanmak,
• Atık yönetimine ilişkin düzenlemeler yapılarak; ambalaj ve katı atıkların kontrolü ve imha edilmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların en aza indirilmesi amaçlanmak.
• Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler oluşturmak,
• Sürdürülebilirlik sistemini ve performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek.
• Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları almak,

Genel Müdür